Introduction text by Johan Pousset, Swedish

Jag är född här och min far dog här
(Ich bin hier geboren und mein Vater ist hier gestorben)
Jårg Geismar föddes 1958 i Burgsvik på södra Gotland, där fadern arbetade som tandläkare. Familjen återvände sex år senare till Tyskland, men kommer varje sommar tillbaka till Gotland.

Geismar är utbildad vid Konstakademin i Düsseldorf, en skola som Joseph Beuys kallade sitt hem och som även var början för Geismars konstnärliga engagemang i det samtida samhället. Efter examen lämnade Geismar Düsseldorf med ett DAAD stipendium för att fortsätta sina studier vid "New School for Social Research" i New York. Han har sedan dess utvecklats till en internationellt erkänd konstnär med utställningar i Japan, USA, Spanien, Frankrike, Belgien etc. I Sverige har Jårg Geismar tidigare genomfört utställningsprojektet "LIVING, LOVING AND DOING" mellan Gävle och Lusaka (Zambia), samt varit stipendiat på IASPIS i Stockholm.

Jårg Geismars konstnärliga arbete utgörs ofta av installationer, en imponerande stor mängd projekt som ibland involverar andra konstnärer eller möjliggör publikens medverkan. Med "INBETWEEN" projektet samarbetade Geismar med Adem Yilmaz som en del av det turkiska bidraget till Venedigbiennalen. 45 montrar framför entrén på Giardini visade arbeten av konstnärer från 45 länder. Deras identitet förblev okänd nästan halva utställningstiden, en kommentar till denna festival av berömda namn.

Identitet (och minne) är bärande element även i denna utställning där Geismar återvänder till sin födelseort Burgsvik och ser på Gotland med en "internationell blick". Samtidigt är det en djupt personlig betraktelse föranledd av faderns dödsfall i Burgsvik förra året. En kärleksfull balansakt på gränsen mellan det privata och det allmängiltiga vilken på ett tankeväckande och humoristiskt sätt behandlar avgörande frågor som kommunikation, födelse, död, ursprung, äkthet och cliché.

Våren 2003 har Jårg Geismar en omfattande utställning på Liljevalchs konsthall i Stockholm.
Johan Pousset
BAC, info page 2001, visby sweden